Hakkımızda

Yönetim Sistemleri

Bu Kuruluş Politikası, Entegre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN 197-2 Uygunluk Değerlendirmesi) ve TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Çimento sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz, faaliyet gösterdiği alanda uygulanabilir uluslararası mevzuat ve standartlara uygun üretim yaparken, kentsel ve bölgesel çevrenin korunması, doğal kaynakların korunarak enerjinin verimli şekilde kullanılmasının sağlanması, yaptığı işte “Önce İş Güvenliği” sözü ile yola çıkarak bulunduğu bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri çalışanlarımızla ve bağlantılı olduğumuz tüm birey ve kurumlarla paylaşmayı, bu taahhütleri yerine getirmeyi ilke edinmiştir.

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kaliteli üretim, kalitenin sürdürebilirliği ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Fabrikamızda kurulan ve uygulanmakta olan Yönetim Sistemleri ve faaliyetleri kapsamında uygulanabilir yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara ve bu yasal mevzuatlar çerçevesinde tarafımızdan belirlenen diğer şartlara uymak,
 • Politikayı destekleyen hedef ve amaçları oluşturmak, bu hedef ve amaçlar doğrultusunda hareket etmek, hedeflere uymak ve iyileştirmek, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Bartın Çimento Fabrikası olarak, fabrikamızda iş kazasına yol açabilecek potansiyel tehlikeleri belirlemek, risk analizini yaparak meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlarımızın vücut sağlığını ve ruhsal bozukluklara yola açabilecek durumları engellemek ve ortadan kaldırmak,
 • Tüm yönetim sistemlerine uygun bir şekilde proseslerde istenmeyen etkileri önlemek, azaltmak ve iyileştirmek amacıyla risk ve fırsatları değerlendirmek,
 • Çevre boyutlarını belirlemek ve risk analizini yaparak, sürekliliğini sağlamak, çevrenin korunması ve çevre kirliliğini önlemek, çevresel atıkların toplanması ve bertaraftı için önlem almak ve uygulamak,
 • Enerjinin tasarrufu ve verimli kullanılmasını sağlamak adına alternatif hammadde ve gerektiğinde atık kullanarak doğal kaynak kullanımı azaltmak, Önemli enerji boyutlarını belirlemek ve iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, enerji performansını arttıracak tasarım faaliyetlerini desteklemek,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde enerji performans kriterlerinin göz önünde bulundurulması, enerji performansın iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması için uygun tasarımlar oluşturmak, bu amaçla tedarikçilerle bilgi alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak, geliştirmek,
 • Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin her süreçte aktif rol alması, işbirliği içinde tüm işleyişe katılımlarının sağlanması ve danışılması,
 • Çalışanların, bireysel becerilerin arttırılması, tüm yönetim sistemleri kapsamında bilinçlendirme ve iyileştirme için eğitimler vermek ve sürekliliğini sağlamak, etkin bir iletişim ortamı sağlamak,
 • Kurum kültürünün ve bilginin korunması, tüm süreçlerde bilgi varlıklarını tespit etmek ve bu varlıklara yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
 • Bilginin, gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik boyutlarında değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve ihlallerin engellenmesi,
 • Kurulan ve uygulanan tüm yönetim sistemlerinin etkin, sürdürülebilir ve iyileştirilmeye açık olmasını sağlamaktır.

Belgelerimiz

 • TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

  TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ ( BARTIN ŞUBESİ ) Yükle
  TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ ( EREĞLİ ŞUBESİ ) Yükle
 • GOST-R BELGESİ

  GOST-R BELGESİ - KLİNKER Yükle
  GOST-R BELGESİ - CEM I 42,5 R Yükle
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 9001

  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 9001 Yükle
 • ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 14001

  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 14001 Yükle
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ TS 18001

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ TS 18001 Yükle
 • ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 50001

  ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO 50001 Yükle
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO-IEC 27001

  TS EN ISO-IEC 27001 BilgiGüvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Yükle
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ-Bartın Şubesi Yükle
  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ-Bartın&Ereğli Şubesi Yükle
 • PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ

  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM I 42,5 R )- Bartın Şubesi Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM I 52,5 N ) Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM I 52,5 R ) Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM IVB (P-V) 32,5 R ) Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM I 42,5 R-SR5 ) Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM I 42,5 R )- Ereğli Şb Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM IIA (S) 42,5R ) Yükle
  PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ BELGESİ ( CEM IIIA (S) 32,5N ) Yükle
 • TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

  TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Yükle