Çevre Duyarlılığımız

İş Etiği Kurallarımız

Bartın Çimento olarak etik kurallarımızı oluşturmaktaki amacımız, tüm ticari, ekonomik ve finansal aktivite ve faaliyetlerimizi, dürüstlük, gizlilik, örf ve adet kurallarına saygı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, çevre mevzuatına, piyasa rekabet kurallarına ve tüm yasal düzen ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde yerine getirmektir. Etik kurallarımız şirketimizin piyasa koşulları içerisinde rekabetçiliği sürdürürken, sosyal sorumluluk ve çevreyi koruma sorumluluklarını da yerine getirerek kendi varlığını sağlam temellere dayandırarak güçlü bir şekilde devam ettirmesi açısından son derece önemlidir.

  • Dürüstlük: Paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerin temelini dürüstlüğün oluşturması doğrultusunda hareket ederiz.
  • Gizlilik: Burada sadece şirket bilgilerinin değil çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, iletişim ve bilgi paylaşımında bulunulan tüm paydaşların bilgileri söz konusudur. Sistemlerimizi, politikalarımızı, uygulamalarımızı; bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak doğrultusunda geliştiririz.
  • Sorumluluklarımız: Bartın Çimento, şirket olarak kendisini sadece ulusal ve tabi olduğumuz uluslararası mevzuata bağlı sorumluluklarla sınırlı hissetmeyerek tüm paydaşlarına karşı sorumlulukla hareket etmektedir. Tüm paydaşların içerisinde, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, toplum ve bağlı olduğumuz Sanko Holding yer almaktadır.
  • Çıkar Çatışması: Çalışanlarımız, çıkar çatışmasına olanak veremeyecek doğrultuda hareket ederler. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Tüm Bartın Çimento çalışanları, Bartın Çimento Etik Prosedürü kapsamında detaylı olarak tanımlanan bu ilkelere uymakla yükümlüdürler. Bu ilkelerin ihlaline ilişkin incelemeler ve tespiti durumunda söz konusu olacak yaptırımlar Etik Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Etik Kurul İletişim

E-posta: bartin@bartincimento.com.tr
Posta: Gölbucağı Mahallesi 114. Cadde no: 72 / 8 74200 BARTIN
Telefon: +90 378 227 80 80 (5 Hat)