Atık Geri Kazanımı

Alternatif Yakıt Kullanımı

İnsanlık için gelecekteki yaşam alanının yaratılması ‘BARTIN ÇİMENTO’nun temel hedeflerindendir. Bartın Çimento sektörde yaptığı yatırımlar ve yeni teknolojiler ile geliştirdiği proseslere odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre sorumluluğunu mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmekte ve çevre koruma, ağaçlandırma, bilinçlendirme eğitimleriyle de çevreye olan farkındalığı arttırmakla birlikte aynı zamanda sürdürülebilir kılmaktadır.

Türkiye sanayi tabanını genişlettiğinden ve nüfus artışından dolayı atık yönetimi çözümlerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan Bartın Çimento, bu soruna çözüm getirmenin bir parçası olarak, büyük miktarda atık üreten sanayilere güvenli ve çevre dostu atık bertaraf hizmeti sunan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama tesisi de kurdu. Böylelikle; bölgesel çevre kirliliğini ortadan kaldırarak çevre kalitesini arttırmaya katkı sağladı.

Standartlara uygun olarak işlenen atıklar, Çimento kalitesinden ödün vermeden sağlıklı çevre koşullarının oluşumuna destek olmaktadır.

Endüstriyel Simbiyoz ekonomisini savunma ve temiz üretimi teşvik etmek prensipleri arasında olan Bartın Çimento ATY Hazırlama Tesisi ile sektöre öncülük etmektedir.

Fabrikamızda kullandığımız yeni teknoloji torbalı filtreler ile de atmosfere dost baca olmakta ve çimento fabrikalarındaki "kirli ve düzensizlik " fikrini değiştirerek; sosyal ve çevre koordinasyonunu, doğa, işletme ve insanın uyumluluğunu sağlamaktayız.

Çimento üretiminde alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı stratejimizin temel unsurlarından biridir.

2017 yılında atık yakmaya başlayan Bartın Çimento T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı 222675194.0.1 sayılı Çevre İzin ve Lisan Belgesiyle Atık Yakma ve Beraber Yakma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi kapsamında çoğunluklu olarak sanayi atıklarını ekonomiye geri kazandırmaktadır.

Alınan çevre lisansına ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan özel izinlerle Çimentonun yarı mamulü olan klinker üretiminde Alternatif Hammadde kullanarak CO miktarını azaltıyor ve çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek atıkların çevreye atılması ve vahşi depolanmasının önüne geçiyoruz.

Alternatif Yakıtların Kullanımı ile;

 • Yakıt olarak kullanılan petrol koku ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimi azaltıldı
 • Doğal kaynakların korunması sağlandı
 • İlave CO2 ve CH4 emisyonuna önlendi
 • Atıkların yakılmasından kaynaklı katı veya sıvı atık oluşumu engellendi
 • Sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkı sağlandı
 • Depolama sahalarının daha uzun süre kullanımına imkân verildi
 • Kaynak kullanımını azaltıldı

Fabrikamızda ki faaliyetler ilgili standartlar ve kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

İklimi değil kendini değiştiren fabrika olarak herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincindeyiz.

Atık Kabul Kriterlerimiz

Tehlikeli Atık Kabul Kriterleri

 • Lisansımız kapsamında atık kabulü yapılacaktır.
 • Tehlikeli atığın taşınacağı aracın Mobil takip sistemi kullanması ve atığa ait bilgilerin MOTAT sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.
 • Atığın araca yüklendikten sonra fabrikaya geliş süresi ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan 10 (on) günlük süreyi geçemez.
 • Atık kabulü hafta içi 08:00/18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Talep durumunda nakliye organizasyonu yapılır.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından özel önlem alınması gereken atıklar konusunda atık üreticisi tarafından bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Fabrikaya gönderilen atıklar içinde bildirilen atık dışında malzeme çıkması durumunda atıklar fabrikaya alınmayacaktır.

Tehlikesiz Atık Kabul Kriterleri

 • Lisansımız kapsamında atık kabulü yapılacaktır
 • Fabrikamız laboratuvarında atık analize alınır. Analiz sonucuna göre atık kabulü yapılır.
 • Atık kabulü için analiz sonucu: Cl %: < 1 S % : max % 2 Rutubet: max. % 15 Kalorifik değer: minimum orijinal 2.500 kcal/kg olmalıdır.
 • Atık kabulü hafta içi 8:00/18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Talep durumunda nakliye organizasyonu yapılır.
 • Fabrikaya gönderilen atıklar içinde bildirilen atık dışında malzeme çıkması durumunda atıklar fabrikaya alınmayacaktır.

Belgeler

 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi

  Çevre İzin ve Lisans Belgesi Yükle
 • Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları

  Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları Yükle