Çevre Duyarlılığımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çimento sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz, faaliyet gösterdiği alanda uygulanabilir uluslararası mevzuat ve standartlara uygun üretim yaparken, yaptığı işte “Önce İş Güvenliği” sözü ile yola çıkarak bulunduğu bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri çalışanlarımızla ve bağlantılı olduğumuz tüm birey ve kurumlarla paylaşmayı, bu taahhütleri yerine getirmeyi ilke edinmiştir.

  • Bartın Çimento olarak, fabrika ve tesislerimizde iş kazasına yol açabilecek potansiyel tehlikeleri belirleyerek, risk analizini yaparak meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlarımızın vücut sağlığını ve ruhsal bozukluklara yola açabilecek durumları engellemek ve ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.
  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Bartın Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Bartın Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin etkin, sürdürülebilir ve iyileştirilmeye açık olmasını sağlamaktır.