Çevre Duyarlılığımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Politikamız

Bartın Çimento olarak sorumluluklarımızın sadece ana iş kolumuzdaki operasyonları tamamlamakla sınırlı olmadığının farkındayız ve bu doğrultuda sorumluklarımızı daha geniş bir çerçevede tanımlayarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışıyoruz ve bu ilkeler dışına çıkmayacağımız konusunda tüm paydaşlarımıza taahhütte bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimizi ilgili başlıklar altında aşağıdaki şekilde tanımlıyoruz:

Çevreye ve Doğal Kaynakların Korunmasına İlişkin Taahhüdümüz

 • Çevre yönetim sistemi şartlarına uymak, sürekli iyileştirmek için bilgi ve kaynak sağlamak.
 • Çevre yönetim sistemleri ve faaliyetlerimiz kapsamında uygulanabilir yasal mevzuatlara, ulusal/uluslararası standartlara ve sektöre özgü taahhütlere uymak.
 • Hammadde aşamasından teslimata kadar çevrede bıraktığımız etkilerin kayıtlarını tutuyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Tesislerimizi, çalışma yerlerimizi belirlerken biyoçeşitlilik alanlarının ve tarihi/kültürel alanların varlığına dikkat eder, bu alanlarda tesis kurmayacağımızı tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.
 • Faaliyetlerimizi; çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir risk ve tehlike olmayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Tesislerimizi çevrenin korunması ve atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasına yönelik olarak tasarlamak, çalıştırmak ve geliştirmek.
 • Bartın Fabrikamızda, günümüz koşullarında çevre yönetiminin temel konuları arasında yer alan atıkların bertarafı konusunda büyük miktarda atık üreten sanayilere güvenli ve çevre dostu atık bertaraf hizmeti sunan RDF (Refuse Derived Fuel) tesisi bulunmaktadır. Böylelikle; bölgesel çevre kirliliğini ortadan kaldırarak çevre kalitesini arttırmaya katkı sağlamaktayız ve bunu arttırarak sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.
 • RDF Tesisimiz ile yakıt olarak kullanılan petrokok ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimini azaltarak, ilave CO2 ve CH4 emisyonunun önlenmesine ve sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkıda bulunarak kaynakların sorumlu kullanımını taahhüt ediyoruz.
 • Geri dönüşüm ekonomisini savunuyor, temiz üretimi teşvik eden uygulamalara yer veriyoruz.
 • Bartın Çimento olarak, çimento fabrikalarındaki ve hazır beton tesislerindeki “kirli ve düzensizlik " fikrini değiştirerek; sosyal ve çevre koordinasyonunu, doğa, işletme ve insanın uyumluluğunu sağlamayı taahhüt ediyoruz.
 • Sürdürülebilir üretim felsefesi ile geçerliliği ispatlanmış güncel teknolojileri izlemek ve uygulamak, böylece kaynakları en verimli ve en ekonomik şekilde kullanmak.

İçinde Bulunduğumuz Topluma ve Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Bartın Çimento olarak, çalışma koşullarımızda ve insan kaynakları uygulamalarımızda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tarafından yayınlanan sözleşmelere uygun hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda aşağıdaki ilkelere uygun davranacağımızı beyan ederiz:

 • İnsan Hakları Beyannamesinde yer alan hakların korunmasına destek oluruz ve saygı gösteririz.
 • İnsan hakları ihlallerine müsaade etmeyiz, buna neden olacak bir iklim yaratmayız.
 • Çalışanların sendikal haklarına saygı gösteririz.
 • ILO sözleşmelerinde yer aldığı şekilde her türlü zorla ve zorunlu işgücünün ortadan kaldırılmasına uygun hareket ederiz.
 • Çocuk işçiliğine karşı hareket ederiz.
 • Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımızda ayrımcılığa izin vermeyiz.
 • İş-özel yaşam dengesini gözetiriz.
 • Sosyal yatırımlara destek olur, desteğimizi bağlı olduğumuz Sanko Holding çatısı altında bulunan Sanko Vakfı aracılığıyla tanımlanan politika ve sistematik kapsamında hayata geçiririz.
 • Tüm paydaşların mülkiyet haklarına saygı duyar, bu doğrultuda hareket ederiz.
 • İçinde bulunduğumuz bölge halkına karşı sorumlulukla hareket eder, ortak iletişim platformlarında görüş ve önerilerini dinleriz.